2017 m. spalio 12 d., ketvirtadienis

FB puslapio įvadas.


Šią mintį galima praplėsti. civilizacijos lygis tiesiogiai proporcingas motinos instinkto bei senų ir neįgalių žmonių alimentacijos lygiui.
 Žodis alimentacija yra kilęs iš lotynų kalbos. Аlimentum-maistas, išlaikymas.
Žmogaus  gimimas (žmogiškumo gimimas) prasidėjo tuomet kai buvo pradėta globoti senius, paliegusius ir vaikus likusius našlaičiais. Tai čia prasidėjo dar pirmykštėse santvarkose. Kitaip mes nebūtume perėję į aukštesnes santvarkas. Kitaip nebūtume sukūrę kultūrą ir civilizaciją.
Kai visuomenė negloboja, ne alimentuoja savo narių, prasideda degradacija. Nes kiekvienas nejučia įsivaizduoja save jo vietoje ir darosi neramu. Tai gali atsitikti tuomet kai vyksta karai, nesantaikos. Taip atsitiko kai Europoje vyko religiniai karai ir nesantaikos. Tuomet žmonės bėga į naujus kraštus ir ten kuria  bendruomenes. Kuria lyg ir iš naujo.
 Šiaurės ir Pietų Amerikos susiformavo iš pabėgusių europiečių nes tuo metu čia vyko religiniai ir kitokie karai. Pagaliau nederlinga ir skurdi dabartinė Šveicarija sugebėjo sukurti bendrijas, prasigyventi dėka tiksliosios mechanikos bei optikos (tuo metu aktyvia vystėsi amatai). O iki tol Šveicarija buvo labai ir labai neturtingas kraštas. Duona pas juos dažnai baigdavosi iki Kalėdų.
 Ir net XX amžiaus pradžioje žydai kėlėsi į savo istorines žemes ir vėl iš naujo kūrė bendruomenes (kibucai), bei valstybę. Čia buvo labai trumpa istorinė apžvalga, kuri aiškiai parodo, kad žmonės moka kaip ir iš naujo kurti bendruomenes ir taikiai  gyventi.
 O dabar kitas ir pats svarbiausias klausimas. Kaip žmonės kūrė naujas bendrijas, bendruomenes? Po to kai jie išsirinkdavo ar nusipirkdavo žemes, buvo priversti statytis namus. ir dažniausiai jie statė padėdami vieni kitiems. O dažnai pirma pastatydavo vieną namą, kuriame  gal būt visi pradžioj ir gyvendavo, vėliau statydavo antrą, trečią ir t.t. Dažnai pradžioj net kartu maitindavosi, bendrai prižiūrėdavo mažamečius  vaikus ir t.t. Kitaip sakant jie daugelį dalykų darydavo bendrai ir tik tokiu būdu   prasigyveno.
 Kitaip sakant, žmonės ieškodavo naujų teritorijų, naujų erdvių kurti tokį gyvenimą kaip jie tai suprato. Šiandien nauja erdvė, nauja "amerika" yra internetas, kuriame galima kurti bendriją ar bendruomenę, vesti ūkinę veiklą ir bendrai kurti gyvenimą. Apie tai bus šis puslapis.